Skolekredsen

Skolekredsen består af enhver der har børn på skolen, og andre som føler sig knyttet til skolen, og som er villige til efter evne at bidrage til skolens økonomiske opretholdelse.