Idræt

Formål for faget idræt

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.

Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Ved den årlige gymnastikopvisning for skolekreds og forældre, viser alle klasser en gymnastikserie og evt. en springserie – et eksempel på ansvar i et forpligtende fællesskab.

 

Delmål efter 2. klassetrin

 • at udføre forskellige enkle former for løb, spring og kast
 • at kontrollere grundlæggende kropslige bevægelser
 • at bruge spænding og afspænding
 • at udføre simple balancer og krydsfunktioner
 • at udføre enkle handlinger med forskellige boldtyper og spille enkle boldspil med få regler
 • at deltage i og forstå enkle idrætslige lege
 • at deltage i lege og leglignede opvarmningsformer
 • at vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber
 • at udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder
 • at udføre aktiviteter på springredskaber
 • at deltage aktivt i sanglege og gennemføre nye og gamle lege
 • at anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer
 • at følge enkle regler for adfærd i naturen
 • at samarbejde med en eller flere om en leg
 • at overholde enkle spilleregler
 • at kunne anvende enkle fagord og begreber
 • at have viden om opvarmningselementer
 • at kunne sætte ord på følelser, der kan opstå under fysisk aktivitet

 

Delmål efter 6. klassetrin

 • at beherske flere forskellige former for løb, spring og kast
 • at sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald.
 • at udvise sikkerhed i balancer og krydsfunktioner
 • at udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder
 • at deltage i regelbaserede holdidrætter
 • at beherske enkle tekniske færdigheder i boldspil
 • at kunne justere boldspil ved at ændre forudsætninger og regler
 • at indgå i og skabe forskellige idrætslige lege og turde deltage i legens udfordringer sammen med andre
 • at kende opvarmningens formål og udførelse
 • at anvende balance, kropsspænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder
 • at kunne udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik
 • at kunne skabe forskellige bevægelser til musik
 • at udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
 • at have kendskab til afsæt, svævefase og landing
 • at kende til modtagningsteknikker og greb samt udføre enkle former for modtagning
 • at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter
 • at forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede aktiviteter
 • at erkende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, som vrede, glæde, skuffelse og udmattelse
 • at forstå betydningen af fairplay
 • at forstå betydningen af at idrætslige aktiviteter fremmer sundhed og sociale kompetencer og giver livslang trivsel og livsglæde

 

Slutmål efter 9. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til :

 • at beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil
 • at udvikle boldspil og viden om spilkonstruktion
 • at anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder
 • at afprøve og udvikle idrætslige lege og spil
 • at beherske atletikdicipliner
 • at have viden om bevægelsesanalyse herunder digitale værktøjer
 • at have viden om atletikdicipliners udøvelse og afvikling
 • at tilrettelægge og formidle opvarmningsprogrammer i samarbejde med andre
 • at kunne udføre egne og andres træningsprogrammer
 • at have viden om opvarmningsprogrammers formål, struktur og variationsmuligheder
 • at analysere egne og andres bevægelser indenfor gymnastik og parkour
 • at beherske egen koordination og kropskontrol ved spring og springserier
 • at samarbejde om at skabe og gennemføre øvelser og serier med redskabsopstillinger
 • at beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier
 • at have viden om samspillet mellem bevægelse og musisk tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans
 • at anvende teknikker indenfor slåskultur og akrobatik
 • at gennemføre forskellige aktiviteter i naturen
 • at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter og viden om muligheder og forpligtigelser i idrætsfællesskaber.
 • at forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med-og modspil samt i konkurrencer
 • at vurdere idrætsaktiviteters betydning for identitet og have viden om kroppens betydning for psyke og identitet
 • at vurdere idrætsvaners betydning for sundhed, trivsel og idrætsudøvelse
 • at forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance
 • at vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv
 • at kunne udtrykke sig sprogligt om idrætspraksis samt målrettet læse og skrive idrætslige tekster
 • at have om viden om idrætslige fagord og begreber
 • at have viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv
 • at færdes i naturen ved hjælp af kort og digitale hjælpemidler i kendt terræn