Ejerforhold

Skolen er en selvejende institution, hvilket betyder, at ingen person hæfter for eller har økonomisk fordel af skolens drift, formue eller gældsforhold. Skolens økonomiske drift hviler på forældrenes indbetaling af skolepenge, frivillige bidrag fra skolekredsen samt tilskud fra staten.