Kommunale samarbejdspartnere

Nyborg Kommunes Logo

Nyborg Kommune

Refsvindinge Friskole har et godt og værdifuldt samarbejde med Nyborg Kommunes forskellige forvaltninger.
Vi indgår i lighed med kommunens øvrige skoler helt naturligt i samarbejdet med den kommunale tandpleje, sundhedspleje og ergoterapi.
Desuden har vi tradition for et nært og tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor talepædagog, skolepsykolog og læsekonsulent inddrages i fælles drøftelser med lærerne omkring centrale dele af undervisningen.