Klassens dag

Klasserne arbejder med hver deres emne  sammen med klasselæreren. Det kan f.eks. være en udflugt, en læsedag eller udsmykning af klassen.
Formålet er at give klassen og læreren mulighed for en anden form for samvær end i dagligdagen.